Home > Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Deze website is eigendom van Accoweb International B.V. Voor Accoweb is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Accoweb legt uitsluitend en alleen die gegevens vast die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening en beslist niet meer dan dat. Hierbij houdt Accoweb zich aan de eisen en uitgangspunten zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wettelijke bescherming van persoonsgegevens.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Algemene Verorderning Gegevensbescherming. Accoweb conformeert zich aan de eisen en uitgangspunten in deze wet.

Beveiliging gegevens

Accoweb maakt gebruik van technieken en van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Vastleggen, verwerking en delen van gegevens

Accoweb houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, opgeslagen en gedeeld en met welk doel. Hieronder volgt een overzicht:

  - Boeking

 Wanneer u een boeking (boeking en/of boeking op aanvraag, optie) maakt via onze website geeft u Accoweb toestemming voor het verwerken, opslaan en delen van uw persoonlijke gegevens. Accoweb deelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend en alleen met de betreffende aanbieder van de accommodatie die u heeft geboekt. Op geen enkele wijze deelt Accoweb uw persoonlijke gegevens met derden anders dan hierboven beschreven.

 - Account

Wanneer u account maakt op onze website geeft u Accoweb toestemming voor het verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens. Accoweb deelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend en alleen met derden wanneer u als ingelogde gebruiker een boeking maakt (zie hierboven).

 - Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief geeft u Accoweb toestemming voor het verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens. Accoweb deelt uw persoonlijke gegevens nooit met derden.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@allevakantiehuizen.nl