Home > Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Accoweb International B.V. Accoweb besteed veel zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website(s) en de daarin gepubliceerde gegevens, desondanks kan Accoweb niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Accoweb aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de gepubliceerde gegevens of de (on)bereikbaarheid van de site.

Geen contractpartij

Accoweb is geen contractpartij bij de verhuur van accommodaties of het aanbieden van accommodaties voor verhuur. De overeenkomst voor de huur van een vakantieaccommodatie via de website(s) van Accoweb wordt direct aangegaan met de aanbieder van de betreffende accommodatie. U dient te allen tijde de huurovereenkomst die u ontvangt van de aanbieder goed te lezen en bij eventuele vragen of onduidelijkheden direct contact op te nemen met de betreffende aanbieder.