Home > Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Deze website is eigendom van Accoweb International B.V. Voor Accoweb is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Accoweb zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wettelijke bescherming van persoonsgegevens.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. In Nederland wordt het toezicht en de naleving van de Wet bescherming Persoonsgegevens uitgevoerd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Accoweb is aangesloten bij het CBP, het registratienummer bij het CBP van Accoweb International B.V. is m1401628.

Vastleggen en verwerking van gegevens:

Boeking

U geeft toestemming aan Accoweb voor het verwerken, opslaan en delen van uw persoonlijke gegevens zodra u een boeking maakt via een van onze websites.

Accoweb legt uw persoonlijke gegevens vast in een database wanneer u een boeking via een van onze websites maakt. Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de aanbieder van de betreffende accommodatie.

Accoweb deelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met de betreffende aanbieder van de accommodatie die u heeft geboekt/wenst te boeken. Op geen enkele wijze deelt Accoweb uw persoonlijke gegevens met derden anders dan hierboven beschreven.

Accoweb is op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop de aanbieder van de accommodatie met wie uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met deze gegevens omgaat. Accoweb zal wel trachten alleen met aanbieders samen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres info@allevakantiehuizen.nl

Beveiliging gegevens

Accoweb maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Accoweb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy policy. Controleer daarom regelmatig dit Privacy policy. Als u nog vragen heeft over deze Privacy policy, neemt u dan contact op met  Accoweb International B.V.